سرلشکر صفوی: آمریکائیها پیوند دهنده سعودی ها با صهیونیست هاهستند / قطع روابط برخی از کشورهای عربی با قطر یک توطئه امریکایی است

چهارشنبه, 18 فروردين 775 ساعت 12:56

سعودی ها برای ادامه حملات نظامی به یمن و حمله به مردم بی دفاع بحرین مجبور هستند به آمریکا ئیها باج دهند و آمریکائیها پیوند دهنده سعودی ها با صهیونیست هاهستند و قطع روابط برخی از کشورهای عربی با قطر هم یک توطئه امریکایی است.

•قدرت تصمیم گیری و پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران قدرت سریع و تعیین کننده ای است

•محوریت آمریکا با بکارگیری راهبرد سیاسی بدنبال جلوگیری از نابودی تروریست ها در این مقطع زمانی است

•آمریکائی ها در صحنه میدان نبرد ،توان عملیاتی و اطلاعاتی سپاه را بخوبی در ک وشکست های سختی متحمل شده اند

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

Media

•سیاست آمریکا ساخت همیشگی دو قطبی تنش بین کشورهای اسلامی است

قدرت ملی درون زا تنها راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است

سخنرانی در آئین صعود ۲۵ هزار نفری به ارتفاعات بازی دراز

Media

مراسم بزرگداشت شهید سپهبد «علی صیاد شیرازی»

Media

بیست و نهمین یادواره سردار شهید حسین املاکی

Media