چهارشنبه, 06 تیر 1397 07:19

سرلشکر صفوی:برای همه ما وظیفه است ، تلاش کنیم تا با هماهنگی و هم افزایی و کمک به دولت محترم و قوای دیگر در حل مشکلات و معضلات اقتصادی ، نقشه های دشمن در عرصه های جنگ اقتصادی و عملیات روانی را خنثی کنیم

هم اکنون که  مثلث  شیطانی آمریکا ، رژیم صهیونیستی و آل سعود  بدنبال تضعیف  اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران  و ایجاد نارضایتی   و القاء  نا امید ی در مردم   است   و با تدابیر مقام معظم رهبری سران قوا د رجلسات مشترک  برای مقابله با جنگ اقتصادی  آمریکا علیه ملت ایران متحد  و به میدان آمده اند برای همه ما وظیفه است ، تلاش کنیم تا با هماهنگی و هم افزایی و کمک به دولت محترم و قوای دیگر  در حل مشکلات و معضلات اقتصادی ، نقشه های دشمن در عرصه های جنگ اقتصادی و عملیات روانی را خنثی کنیم و اجازه ندهیم بدخواهان ایران اسلامی ، مکنونات درونی و شیطانی خود را با نقل ناقص ، جهت دار و موزیانه به افکار عمومی القاء  کنند.

چهارشنبه, 19 ارديبهشت 1397 04:07

دکتر صفوی: علوم جغرافیا می تواند در خدمت امنیت پایدار صلح منطقه ای و جهانی قرار گیرد/ برگزاری 4 نشست علمی در رابطه با آمایش سرزمین در برنامه ششم توسط اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران

در راستای بهره گیری  اتحادیه  انجمن های علوم جغرافیا یی از نظرات ارزشمند اساتید ، این اتحادیه  امسال 4 نشست علمی در رابطه با آمایش سرزمین در برنامه ششم  را برگزار خواهد کرد و بر همین اساس  آمادگی بهره گیری از نظرات اساتید محترم  علوم جغرافیا یی را دارد.

صفحه1 از28