شنبه, 01 آبان 1395 11:49

حضور در در برنامه دستخط

حضور دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در برنامه دستخط - شبکه 5 سیما در تاریخ 1/7/1395