گفتگو در برنامه یک ابتکار - شبکه یک سیما

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

 این برنامه راجع به قیام 29 بهمن مردم تبریز بمناسبت چهلمین روز شهدای قم است همراه با مصاحبه ای از سرلشکر صفوی  بعنوان شاهد عینی درباره آن روز و خاطراتش. 1395/11/29