پنج شنبه, 02 فروردين 777 04:42

گفتگو در برنامه یک ابتکار - شبکه یک سیما

 این برنامه راجع به قیام 29 بهمن مردم تبریز بمناسبت چهلمین روز شهدای قم است همراه با مصاحبه ای از سرلشکر صفوی  بعنوان شاهد عینی درباره آن روز و خاطراتش. 1395/11/29