سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

شنبه, 07 فروردين 775 22:02

 آشنایی با دفاع مقدس - سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - 1396/03/23