شنبه, 07 مرداد 1396 07:35

سرلشکر صفوی:اقدامات هوشمندانه ناجا ضامن اقتدار کشور است / تاکید بر تدوین نظام نامه امنیتی و حاشیه نشینی در استان خراسان رضوی

 بایستی برای دغدغه  برخورد با نا امنی به سناریو سازی بپردازیم و در این راستا می بایست به تدوین نظام نامه امنیتی و حاشیه نشینی  در استان خراسان رضوی  توجه کافی گردد و در آن تمامی اقدامات هم راستا سازی شود.

سردار سرلشکر پاسدار دکتر صفوی ، دستیار و مشاور  عالی فرماندهی معظم کل قوا در بازدید از یگان های  انتظامی استان  خراسان رضوی  و در جمع  معاونین و فرماندهان فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی  با اشاره به ظرفیت ها و فرصت و تهدیدات استان گفت:
استان خراسان رضوی با داشتن ظرفیت های  بسیار و فرصت ها و تهدیدات بیشمار، از موقعیت منحصر به فردی  در بین استانهای  کشور برخوردار است و ویژگیهای  خاص این استان در صورت فقدان برنامه ریزی های متناسب می تواند تبدیل به بحران ها و چالش های  بسیاری گردد.
وی افزود:
 گستردگی نوع و میزان استفاده دشمن از فن آوریهای نوین  فراتر از استفاده آن در  داخل کشور است  و فن آوریهای نوین علیرغم  ایجاد فرصت ها ی بسیار می توانند  منجر به پیدایش بستر تهدیدات جدی برای امنیت استان و کشور گردد.
وی  ادامه داد:
خراسان رضوی یکی از مناطق راهبردی کشور است و وجود جمعیت کثیر حاشیه نشین  و مهاجر از کشورهای همسایه  معضل بزرگی برای استان می باشد و وقتی لایه های مختلف مسائل اقتصادی ، فرهنگی و سایر معضلات بر هم منطبق شد ، آنگاه تهدیدات  و مشکلات تبدیل به  تهدیدات چندبعدی  و مجموعه ای از تهدیدات در قالب تهدیدات هیبریدی  یا تهدیدات ترکیبی خواهد شد.
دستیار و مشاور عالی  مقام معظم رهبری  با تبیین راه حل های  مقابله با تهدیدات و چالش های امنیتی استان  خراسان رضوی گفت:
تقویت قرارگاه مشترک اطلاعاتی  و عملیاتی  در استان می تواند منجر به فهم مشترک از مسائل و اشراف و هماهنگی  اطلاعاتی بیشتر گردد که از نتایج آن طرح ریزی های عملیاتی برای پیشگیری ، مقابله و حتی  پیش بینی ها در بحران های اقتصادی است.
سرلشکر صفوی افزود:
 بایستی با نگاه به آینده ، روند نا امنی ها و امنیت پایدار در استان  و ظرفیت پیش بینی ، رصد و سناریو سازی برای چالش های پیش رو را ایجاد کرد و در این ظرفیت سازی  بیشتر از  توان علمی اساتید و دانشگاه ها برای فهم و درک راه حل های  مقابله با چالش  های اجتماعی  و حل مسائل استفاده کرد.
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا  با بیان آنکه  اقتدار نظام وابسته به اقدامات  هوشمندانه ناجا در کشور می باشد ، بر دقت و هوشمندی بیشتر  تاکید کردند و افزودند:
برای تعال سازی و تعادل بخشی در ظرفیت ها به استان خراسان رضوی نیازمند تدوین نقشه جامعی هستیم .
سرلشکر صفوی در ضرورت تدوین نظام نامه جامع امنیتی استان گفت:
بایستی برای دغدغه  برخورد با نا امنی به سناریو سازی بپردازیم و در این راستا می بایست به تدوین نظام نامه امنیتی و حاشیه نشینی  در استان خراسان رضوی  توجه کافی گردد و در آن تمامی اقدامات هم راستا سازی شود.