چاپ

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی (درس جغرافیای سیاسی شهری) می رساند، کلاس های نیمسال اول 94-1393 در تاریخ سه شنبه 9 دی ماه به پایان رسید. یادآوری می شود دانشجویان محترم CD پروژه های خود را روز امتحان همراه داشته باشند..