چاپ

با سلام

 

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه های خوارزمی، تهران و تربیت مدرس می رساند کلاس بعدی

دکتر صفوی، هفته آینده در تاریخ های 19 و 20 اسفند ماه برگزار خواهد شد.