چاپ
باسلام و تبریک سال نو
 
به اطلاع دانشجویان محترم دکتر صفوی در دانشگاههای خوارزمی، تربیت مدرس و تهران می رساند، کلاس ها در سال 1394 از روز سه شنبه 18 فروردین ماه برگزار می گردد.
 
همچنین زمان آغاز کلاس های دکتری درس ژئوپلیتیک جهان اسلام در دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دوشنبه 24 فروردین خواهد بود.