چهارشنبه, 19 ارديبهشت 1397 04:07

دکتر صفوی: علوم جغرافیا می تواند در خدمت امنیت پایدار صلح منطقه ای و جهانی قرار گیرد/ برگزاری 4 نشست علمی در رابطه با آمایش سرزمین در برنامه ششم توسط اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران

در راستای بهره گیری  اتحادیه  انجمن های علوم جغرافیا یی از نظرات ارزشمند اساتید ، این اتحادیه  امسال 4 نشست علمی در رابطه با آمایش سرزمین در برنامه ششم  را برگزار خواهد کرد و بر همین اساس  آمادگی بهره گیری از نظرات اساتید محترم  علوم جغرافیا یی را دارد.

صفحه1 از83