دوشنبه, 26 -2668 06:33

گزیده‌ای از بیانات در روستاهای سرپل ذهاب

... از خدای متعال متضرّعانه درخواست میکنیم که رحمت خودش را و فضل خودش را بر شما نازل کند. روستای شما را من نگاه کردم و گشتم. ما در این تلخی‌ها و غمها با شما شریکیم. امیدواریم روزی هم در شادی‌های شما، با شما شریک باشیم.

... این حوادث، حوادث تلخی است؛ بعضی از دلها داغدارند، بسیاری از مردم این روستا دچار ویرانی شده‌اند. امیدواریم ان‌شاءالله خدای متعال شما جوانان عزیز را، شما زن و مردِ مؤمن و غیور و باوفا را مشمول لطف و رحمت خودش قرار بدهد، صبر و سکینه‌ی خود را بر دلهای شما نازل کند؛ ما هم بتوانیم ان‌شاءالله به وظایفمان در قبال شما عمل کنیم؛ وظیفه‌ی ما سنگین است.

... از اینکه شما جوانهای مؤمن و بانشاط و پُرهیجان و پُراحساس را در اینجا زیارت کردم خوشحالم. ان‌شاءالله خدا بر دلهای شماها آرامش و صبر و سکینه‌ی خودش را نازل کند. امیدواریم این زلزله بهانه‌ای بشود برای‌اینکه مشکلات این روستا و روستاهای این پیرامون و منطقه‌ی کرمانشاه ان‌شاءالله تخفیف پیدا کند. من به مسئولین از ساعت اوّل و روز اوّل دائماً سفارش کردم؛ هم نیروهای مسلّح، هم غیر نیروهای مسلّح، کارهای خوبی انجام داده‌اند؛ بازهم سفارش میکنم و ان‌شاءالله امیدوارم که کارهای بهتری انجام بگیرد و بخش مهمّی از مشکلات شما ان‌شاءالله برطرف بشود. خدا ان‌شاءالله که به شماها خیر بدهد، خدا ان‌شاءالله بر اهل این روستا ترحّم کند، لطف کند.