شنبه, 10 مهر 1395 05:38

بیانات در ابتدای درس خارج فقه