نام و نام خانوادگی: سیدیحیی صفوی محل خدمت: دانشگاه جامع امام حسین (ع)دانشکده پیامبر اعظم (ص)
میزان تحصیلات: دکتری درجه علمی: استاد ممتاز
رشته تحصیلی: جغرافیای انسانی گرایش: جغرافیای سیاسی
   
   

 

ردیف تحصیلات رشته تحصیلی دانشگاه کشور دوره تحصیلی
1 کارشناسی زمین شناسی تبریز ایران 1354-1350
2 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی امام حسین(ع) ایران 1374-1372
3 دکترا جغرافیای سیاسی تربیت مدرس ایران 1380-1375

 

سوابق آموزش و دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

 1. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

 2. ژئواستراتژی

 3. جغرافیای سیاسی ایران

 4. جغرافیای سیاسی شهری (ژئوپلیتیک شهری)

 5. ساختار سیاسی فضای ملی

 6. جغرافیای سیاسی جهان اسلام (ژئوپلیتیک جهان اسلام)

 7. جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار

 8. جغرافیای نظامی ایران

 9. جغرافیای سیاسی امنیتی ایران

 10. جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران

 

دانشگاههای محل تدریس:

 1. دانشگاه جامع امام حسین (ع)، (دانشکده فرماندهی و ستاد)

 2. دانشگاه تهران، (دانشکده جغرافیا)

 3. تربیت مدرس، (دانشکده علوم انسانی)

 4. دانشگاه خوارزمی، (دانشکده جغرافیا)

 5. دانشگاه جنگ ارتش (دافوس)

 6. دانشگاه بین المللی رضوی

 

سوابق پژوهشی:

 • الف- مقالات:

  1. وحدت جهان اسلام چشم انداز آینده؛ سمینار جغرافیای جهان اسلام- دانشگاه اصفهان.

  2. تأثیر ویژگیهای ژئوپلیتیکی عشایر بر امنیت ملی ج.ا.ایران، فصلنامه علمی پژوهشی- مطالعات دفاع استراتژیک.

  3. خلیج فارس؛ سمینار خلیج فارس و امنیت- دانشگاه آزاد گرمسار. (آذر 1386)

  4. نقشه در دفاع و سازندگی؛ سمینار سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  5. جغرافیای جهان اسلام؛ مجله سپهر، 10 شماره پی در پی.

  6. مبانی جغرافیای نظامی و جغرافیای نظامی ایران؛ مجله سپهر، 24 شماره پی در پی.

  7. بلند مرتبه سازی در تهران و تأثیرات امنیتی آن؛ مجله رشد آموزش جغرافیا.

  8. سلسله مقالات خلیج فارس و جزایر آن؛ مجله سپهر، 4 شماره پی در پی.

  9. زنان و اینترنت در قرن 21، (همایش زنان و اینترنت) (سال 1376)

  10. بررسی کاربرد و تاثیر فناوری های نوین در حوزه دفاع و امنیت؛ مجله علمی- پژوهشی سیاست دفاعی

  11. طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال پدافند غیرعامل؛ مجله علمی- پژوهشی سیاست دفاعی

  12. ژئوپلیتیک انرژی ایران و امنیت انرژی شرق (چین و هند)؛ فصلنامه جغرافیای انسانی

  13. اهداف کوتاه مدت و بلندمدت ایالات متحده آمریکا در تهاجم نظامی به افغانستان؛ فصلنامه جغرافیای انسانی

  14. Competitive advantage of enterprise resource planning vendors in Iran, Information systems

 

 • ب- پروژه:

  ردیف عنوان مسئولیت محل اجرا وضعیت
  1 جغرافیای نظامی ایران مجری سپاه- کل کشور اتمام یافته
  2 جغرافیای امنیتی تهران مجری سپاه- تهران اتمام یافته
  3 تدوین سند پنج ساله آموزش دانشگاههای نیروهای مسلح مسئول کمیته وزارت علوم اتمام یافته
  2 بحران آب در ایران تدوین و تنظیم شورایعالی آب دولت اتمام یافته

 

تألیفات و ترجمه کتاب:

 1. کتاب درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی. ترجمه مشترک خانم دکتر دره میرحیدر و دکتر سیدیحیی صفوی، انتشارات سازمان جغرافیایی. (1379)

 2. اصول و مبانی جغرافیای نظامی. انتشارت سازمان جغرافیایی.

 3. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 1 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1378)

 4. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 2 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1379)

 5. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 3 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1380)

 6. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 4 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1382)

 7. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 5 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1381)

 8. کتاب جهان اسلام چشم انداز آینده. انتشارت شکیب. (1388)

 9. کتاب تغییر استراتژی نظامی ایران- عملیات ثامن الائمه (ع). انتشارات مرکز مطالعات دفاع مقدس سپاه.
  (به همراه دکتر حسن اردستانی). (1388)

 10. کتاب جهان آمار- ترجمه. انتشارات شکیب (1393-1392)

 11. کتاب عاقبت به خیری – با همکاری دکتر احمد عابدی (1392)

 12. کتاب جهان اسلام، کتاب 1 ؛ شمال آفریقا و غرب آسیا. انتشارات امیر کبیر. (1392)

 13. کتاب جهان اسلام، کتاب 2 ؛ شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 14. کتاب جهان اسلام، کتاب 3 ؛ آسیای مرکزی و قفقاز. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 15. کتاب جهان اسلام، کتاب 4 ؛ شرق آفریقا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 16. کتاب جهان اسلام، کتاب 5 ؛ غرب آفریقا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 17. کتاب جهان اسلام، کتاب 6 ؛ جنوب شرق آسیا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 18. کتاب جهان اسلام، کتاب 7 ؛ اروپا و آمریکای جنوبی. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 19. کتاب جهان اسلام، کتاب 8 ؛ غرب و جنوب غرب آفریقا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 

پایان نامه:

کارشناسی ارشد: بررسی زیر ساختهای حیاتی تهران.

استاد راهنما: آقای دکتر عزت اله عزتی- دانشگاه امام حسین(ع)

رساله دکتری: تحلیل جغرافیای امنیتی تهران و ارائه الگوی بهینه.

استاد راهنما: آقای دکتر عزت اله عزتی- دانشگاه تربیت مدرس

 

سوابق اجرائی پژوهشی:

 • راهنمائی پایان نامه کارشناسی ارشد: 30 مورد

 • راهنمائی پایان نامه دکتری: 17 مورد

 • داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: 30 مورد

 • داوری رساله دکتری: 21 مورد

 

 • عضو: هیئت موسس انجمن ژئوپلیتیک. سال 1381

 • رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران از سال 1391 تا کنون

 • عضو: انجمن علمی c4I

 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی: ژئوپلیتیک- سپهر- سیاست دفاعی- سیاست راهبردی. آفاق امنیت

 • سردبیر فصلنامه: سیاست دفاعی. آفاق امنیت

 • رئیس همایش: جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور. دانشگاه جامع امام حسین (ع). 1389

 • رئیس همایش: جغرافیا توسعه، دفاع و امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز . 1391

 • عضو: کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی در وزارت علوم و تحقیقات- رئیس کمیسیون‌جغرافیای نظامی. از سال1390تاکنون

 • رئیس کمیته: دفاع مقدس، در وزارت علوم و تحقیقات. از سال 1389 تا کنون

 • رئیس کمیته: تدوین سند راهبرد آموزش عالی دانشگاههای نیروهای مسلح 1390

 

سوابق اجرائی:

 • فرمانده نیروی زمینی سپاه: 1365 تا 1364

 • قائم مقام فرمانده کل سپاه: 1376 تا 1367

 • فرمانده کل سپاه: 1386 تا 1376

 • دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا : 1386 تا کنون

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید