چاپ
نام و نام خانوادگی: سیدیحیی صفوی محل خدمت: دانشگاه جامع امام حسین (ع)دانشکده پیامبر اعظم (ص)
میزان تحصیلات: دکتری درجه علمی: استاد ممتاز
رشته تحصیلی: جغرافیای انسانی گرایش: جغرافیای سیاسی
   
   

 

ردیف تحصیلات رشته تحصیلی دانشگاه کشور دوره تحصیلی
1 کارشناسی زمین شناسی تبریز ایران 1354-1350
2 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی امام حسین(ع) ایران 1374-1372
3 دکترا جغرافیای سیاسی تربیت مدرس ایران 1380-1375

 

سوابق آموزش و دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

 1. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

 2. ژئواستراتژی

 3. جغرافیای سیاسی ایران

 4. جغرافیای سیاسی شهری (ژئوپلیتیک شهری)

 5. ساختار سیاسی فضای ملی

 6. جغرافیای سیاسی جهان اسلام (ژئوپلیتیک جهان اسلام)

 7. جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار

 8. جغرافیای نظامی ایران

 9. جغرافیای سیاسی امنیتی ایران

 10. جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران

 

دانشگاههای محل تدریس:

 1. دانشگاه جامع امام حسین (ع)، (دانشکده فرماندهی و ستاد)

 2. دانشگاه تهران، (دانشکده جغرافیا)

 3. تربیت مدرس، (دانشکده علوم انسانی)

 4. دانشگاه خوارزمی، (دانشکده جغرافیا)

 5. دانشگاه جنگ ارتش (دافوس)

 6. دانشگاه بین المللی رضوی

 

سوابق پژوهشی:

 

 

تألیفات و ترجمه کتاب:

 1. کتاب درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی. ترجمه مشترک خانم دکتر دره میرحیدر و دکتر سیدیحیی صفوی، انتشارات سازمان جغرافیایی. (1379)

 2. اصول و مبانی جغرافیای نظامی. انتشارت سازمان جغرافیایی.

 3. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 1 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1378)

 4. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 2 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1379)

 5. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 3 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1380)

 6. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 4 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1382)

 7. کتاب جغرافیای نظامی ایران جلد 5 . انتشارت سازمان جغرافیایی. (1381)

 8. کتاب جهان اسلام چشم انداز آینده. انتشارت شکیب. (1388)

 9. کتاب تغییر استراتژی نظامی ایران- عملیات ثامن الائمه (ع). انتشارات مرکز مطالعات دفاع مقدس سپاه.
  (به همراه دکتر حسن اردستانی). (1388)

 10. کتاب جهان آمار- ترجمه. انتشارات شکیب (1393-1392)

 11. کتاب عاقبت به خیری – با همکاری دکتر احمد عابدی (1392)

 12. کتاب جهان اسلام، کتاب 1 ؛ شمال آفریقا و غرب آسیا. انتشارات امیر کبیر. (1392)

 13. کتاب جهان اسلام، کتاب 2 ؛ شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 14. کتاب جهان اسلام، کتاب 3 ؛ آسیای مرکزی و قفقاز. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 15. کتاب جهان اسلام، کتاب 4 ؛ شرق آفریقا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 16. کتاب جهان اسلام، کتاب 5 ؛ غرب آفریقا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 17. کتاب جهان اسلام، کتاب 6 ؛ جنوب شرق آسیا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 18. کتاب جهان اسلام، کتاب 7 ؛ اروپا و آمریکای جنوبی. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 19. کتاب جهان اسلام، کتاب 8 ؛ غرب و جنوب غرب آفریقا. انتشارات امیر کبیر. (1393)

 

پایان نامه:

کارشناسی ارشد: بررسی زیر ساختهای حیاتی تهران.

استاد راهنما: آقای دکتر عزت اله عزتی- دانشگاه امام حسین(ع)

رساله دکتری: تحلیل جغرافیای امنیتی تهران و ارائه الگوی بهینه.

استاد راهنما: آقای دکتر عزت اله عزتی- دانشگاه تربیت مدرس

 

سوابق اجرائی پژوهشی:

 

 

سوابق اجرائی: