شنبه, 15 اسفند 774 10:42

با ظرفیت سازی مدیریتی، شاهد کاهش صدمات و خسارات ناشی از بحران ها و بلایای طبیعی خواهیم بود

امروز بایستی در جهت به کارگیری توان بسیج مردمی و نیروهای مسلح درمدیریت بحران و بلایای طبیعی، به ظرفیت سازی مدیریتی در حوزه بحران بپردازیم و در نتیجه این ظرفیت سازی مدیریتی، شاهد کاهش صدمات و خسارات ناشی از بحران ها و بلایای طبیعی خواهیم بود.

دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 1396- صبح امروز به اتفاق سردار شمشیری و سردار هاشمی نژاد به پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله رفتم تا به دعوت دکتر کاظمی  بازدیدی از این پژوهشگاه داشته باشم. برنامه های علمی خوبی را تاکنون انجام داده اند. پیشنهاداتی هم برای ظرفیت سازی در کشور برای مقابله با سوانح طبیعی به خصوص زلزله داشتند که جالب توجه بود. از جمله طرح توانمندسازی نیروهای وظیفه نظامی و انتظامی در جهت پاسخ به نیازهای زمان بحران و طرح "مدرسه ایمن-جامعه تاب آور " که به دنبال مشارکت واقعی مردم برای کاهش ریسک زلزله و بهبود فرآیند مدیریت بحران و  ناظر بر اجرای طرح های محله محور برای استفاده از ظرفیت مردم در پیشگیری از مخاطرات و مقابله با اثرات سوانح طبیعی با رویکرد خودامدادی است.
پس از صحبت های مدیران این پژوهشگاه، بنده دقایقی صحبت کردم و گفتم:
کشور ما زمینه آسیب پذیری در معرض حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، آتش سوزی و اخیرا ریزگردها را دارد و در حقیقت یکی از وظایف دولتها مدیریت بحران در حوادث غیر قابل پیش بینی است.

 
 
در ادامه روی ظرفیت نیروهای مسلح برای امدادرسانی پس از بحران تأکید کردم. چون نیروهای مسلح از فرماندهی، سازماندهی، تجهیزات و قابلیت تحرک بالایی برخورداند. معمولا هرکشوری که با بحران های طبیعی همچون زلزله  مواجه می شود، نیروهای مسلح آن کشور برای کمک به آسیب دیدگان وارد عمل می شوند و از نظر بنده زمان طلایی برای امداد رسانی تا 48 ساعت و گاهی تا یک هفته است.
شاخصه خاص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر  اسلامی و انقلابی بودن، برآمده از مردم بودن است و در بلایای طبیعی سالهای گذشته تاکنون شاهد آن بودیم که نیروهای مسلح، خصوصا سپاه و ارتش داوطلبانه به حادثه دیدگان امداد رسانی کرده اند و امروز بایستی در جهت به کارگیری توان بسیج مردمی و نیروهای مسلح درمدیریت بحران و بلایای طبیعی، به ظرفیت سازی مدیریتی در حوزه بحران بپردازیم و در نتیجه این ظرفیت سازی مدیریتی، شاهد کاهش صدمات و خسارات ناشی از بحران ها و بلایای طبیعی خواهیم بود.
 لازم است هماهنگی های لازم مابین دستگاه های اجرائی پیش از وقوع هر بحرانی صورت پذیرد و وظیفه دستگاه ها در مواقع بحرانی مشخص گردد و در این رابطه تدوین دستورالعمل های پیشگیری و اقدامات، از مهمترین وظایف سازمان مدیریت بحران در سطح ملی و محلی است و هماهنگی دستگاه های مختلف در بخش مدیریت بحران و تدوین دستورالعمل های مناسب بایستی پیش از وقوع هر اتفاقی صورت پذیرد و بایستی این نکته را مد نظر قرار داد که هزینه پیشگیری به مراتب از هزینه رویارویی بامسایل کمتر است.
در انتهای برنامه بازدیدی از بخش های مختلف این پژوهشگاه داشتم.