جمعه, 22 مرداد 775 20:23

امنیت ملی از مرزها آغاز می شود و منافع ملی، سرزمین و حفظ بقاء ملی را دربرمی گیرد

دوشنبه 24 مهرماه 1396

ساعت 6:30 صبح به مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام رفتم و در جلسه هیئت امنای این مجتمع شرکت کردم. بحث اصلی جلسه راه اندازی کتابخانه و مرکز درمانی و آزمایشگاه مجتمع بود. ما قصد داریم این مجتمع را به عنوان یکی از قطب های فرهنگی منطقه چهار 4 تهران جا بیاندازیم.


 
ساعت 9 به دانشگاه جامع امام حسین(ع) رفتم و درس جغرافیای نظامی ایران با تأکید بر مناطق غرب و شمال غرب را برگزار کردم.
این جلسه به تعاریف امنیت و امنیت ملی پرداختم و دانشجویان را نسبت به تهدیدات محیط پیرامونی ایران و تهدیداتی که بر علیه امنیت ملی کشور متصور است توجیه کردم.
گفتم امنیت، از مقیاس بین المللی تا امنیت ملی و حتی امنیت فردی ادامه دارد. هرحکومتی 2 وظیفه عمده دارد. یکی تأمین امنیت و دیگری تأمین رفاه و آسایش مردم.
امنیت ملی از مرزها آغاز می شود و منافع ملی، سرزمین و حفظ بقاء ملی را دربرمی گیرد.
 پس از کلاس به دفتر رفتم و میزبان سردار شیرازی رییس دفتر فرمانده معظم کل قوا بودم. حدود یک ساعت در مورد مسائل نیروهای مسلح صحبت کردیم.
بعد از پایان جلسه، به آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) رفتم و با شهردار منطقه 1 در مورد ساخت پروژه توسعه آستان جلسه داشتم.