شنبه, 23 مرداد 775 19:42

در جنگ احتمالی آینده، «قدرت پیش بینی» و «آمادگی» تعیین کننده خواهد بود

پنجشنبه 4 آبان 1396

صبح به دانشگاه جنگ ارتش رفتم و درس تحلیل جغرافیایی عملیات مشترک و مرکب را تدریس کردم. دانشجویانم در این کلاس، همگی از فرماندهان ومسئولان رده های مختلف آجا هستند.
در مورد جنگ های احتمالی آینده صحبت کردم. در این رابطه دو موضوع «پیش بینی» و «آمادگی» اهمیت حیاتی دارد.
در بُعد پیش بینی، هدف «جلوگیری از غافلگیری نیروهای مسلح» در جنگ احتمالی آینده است. راهکار این پیش‌بینی هم کسب «اطلاعات استراتژیک» است.
آمادگی نیز در دو بخش اهمیت دارد. یکی «ساختار و تجهیزات نیروهای مسلح» و دیگری «آمادگی رزمی نیروها و سازمان رزم متناسب با جنگ آینده».
جنگ آینده به میزان زیادی متفاوت از الگوی جنگ گذشته است، لیکن استفاده از جنگ گذشته به منظور آماده سازی و پیش بینی رفتار احتمالی دشمن در جنگ آینده، امری لازم و ضروری است .
شناخت دشمن و پیش بینی رفتارهای احتمالی وی و تطبیق توانمندی ها، دکترین و اهداف دشمن با واقعیت های محیطی نبرد، اساس و بنیاد ایجاد آمادگی های دفاعی در نیروهای خودی خواهد بود.
ارزیابی، تحلیل و ترسیم واقعی ماهیت جنگ آینده یکی از ضرورتها و مهمترین پیش نیاز برای پاسخ به سؤالات اساسی دفاعی کشور است و جهت گیری‌های دفاعی ما را در دراز مدت تعیین می نماید. مبهم بودن و عدم یک تصویر روشن از صحنه جنگ آینده ممکن است منجر به انحراف در تدوین دکترین و استراتژی دفاعی و هدر رفتن منابع کشور در بخش دفاع گردد.
در ادامه با فرض اینکه تهدید نظامی آینده از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و یا ائتلافی از کشورهای منطقه در شعاع بیش از 270 درجه علیه ایران اسلامی به راه بیفتد، توضیحاتی به دانشجویانم دادم.