سه شنبه, 18 آبان 775 21:17

شنبه 23 دی ماه 1396

ساعت 7:30 جلسه شورای حوزه دستیاری را برگزار کردم.

سردار سیاری معاون اطلاعات سازمان بسیج مستضعفین میهمان جلسه امروز بود. در مورد وضعیت امنیتی کشور و اغتشاشات اخیر صحبت شد.
بعد از جلسه میزبان سردار منصوری بودم.راجع به پدافند هوایی کشور صحبت کردیم.