چهارشنبه, 08 دی 775 08:56

برگزاری جلسه برای حل مشکل آب اصفهان

یکشنبه 13 اسفند 1396

قبل از ظهر جلسه ای با یکی از مسئولان نیروهای مسلح داشتم. بعد از ظهر یکی از دانشجویانم در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس آمد و در مورد رساله اش نظراتم را گرفت. ساعت 14 جلسه ای با برخی از مسئولان استان اصفهان و اعضای هیئت مدیره بنیاد نصف جهان داشتم. در مورد مشکل آب اصفهان و زاینده رود صحبت کردیم. مدیرعامل محترم صنایع فولاد مبارکه اصفهان برای ساختن سد روی تونل کوهرنگ سوم، در قراردادی حاضر شد مبلغ چندصد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند و پس از چندسال سرمایه بازگردانده شود. ان شاء الله تا دوسال دیگر این سد توسط شرکت سایبر ساخته و قسمتی از مشکل آب اصفهان حل خواهد شد.