چهارشنبه, 08 دی 775 08:59

آمریکایی ها تحت تأثیر ایران و چین، تغییری در مأموریت ناوگان پنجم خودشان نخواهند داد

سه شنبه 15 اسفند 1396

صبح امروز به دانشگاه عالی دفاع ملی رفتم و به عنوان استاد داور در جلسه پیش دفاع یکی از دانشجویان دکتری دانشگاه شرکت کردم.
موضوع رساله در مورد چین بود. دانشجو در جایی از رساله آورده بود ثبات و امنیت منطقه‌ای، جزو علائق مشترک ایران و چین است؛ اما این طور نیست. اتفاقاً چینی ها از وضعیت موجود سود می برند. مثلاً در زمان جنگ، چینی ها هم به ایران سلاح می فروختند و هم به عراق، واز این جنگ و ناامنی چینی ها، کره جنوبی و حتی کره شمالی سود برد . چینی ها نگرانند روابط ایران با غرب صلح آمیز شود. در جایی دیگر دانشجو آورده بودکه چین و ایران می توانند روی ناوگان پنجم آمریکا تأثیر بگذارند، که به صورت علمی پاسخ دادم و گفتم آمریکایی ها تحت تأثیر ایران و چین، تغییری در مأموریت ناوگان پنجم خودشان نخواهند داد. البته ممکن است آنها به سمت اقیانوس آرام تغییر استراتژی بدهند.
در ادامه ایرادات شکلی رساله را بیان کردم.
پس از پایان دفاعیه، به دانشگاه علوم انتظامی امین رفتم و در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه که با حضور نمایندگان وزارت علوم برگزار می شد، حضور یافتم. تعداد 9 پرونده ارتقاء به دانشیاری و استادی مطرح شد که دو پرونده رأی نیاورد و تصویب نشد. فرمانده دانشگاه علوم انتظامی سردار دکتر بختیاری در جهت تکمیل ظرفیت اعضای هیئت علمی خود و ارتقای آنها طی سه سال گذشته قدم های بسیار خوبی برداشته است و این دانشگاه در آموزش و تربیت افسران و فرماندها ناجا بسیار موفق عمل می کند.