پنج شنبه, 12 خرداد 776 18:20

درس آشنایی با دفاع مقدس باید در دانشگاههای علوم پزشکی تدریس شود

شنبه 30 تیر 1397

صبح امروز جلسه شورای حوزه دستیاری را برگزار کردم. سردار دکتر پوررحیم در این جلسه مطالبی در رابطه با بحران آب ارائه داد. ساعت 10 دکتر شعبانی فر از اساتید دانشگاه جامع امام حسین(ع) آمد.
سردار فتحیان مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت و دکتر محققی از اساتید عالیقدر علوم پزشکی قبل از ظهر آمدند. در رابطه با ضرورت ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاههای علوم پزشکی صحبت کردیم. قول دادم در رابطه با تنظیم سرفصل های این درس کمک کنم. چند سال قبل با پیگیری زیاد، موفق شدیم این درس را در مقطع کارشناسی دانشگاههای وزارت علوم بگنجانیم.
بعد از ظهر جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی را برگزار کردم. محورهای همایش پیشنهادی دانشگاه زابل مورد بررسی قرارگرفت، قرار شد سرفص های برنامه ششم توسعه در منطقه جنوب شرق، مسئله آب، تحقیقات آبهای ژرفی در استان، زیرساخت های ارتباطی به خصوص راه آهن چابهار-زاهدان-مشهد، انرژی های نو و نقش بخش خصوصی در توسعه نیز در محورهای همایش دیده شود و از توان سایر رشته ها نیز در زمینه توان و پتانسیل منطقه کمک گرفته شود.
 
اعضا در رابطه با لزوم راه اندازی یک نشریه علمی پژوهشی در اتحادیه صحبت کردند که قانع کننده بود. به همین خاطر به آقای دکتر یمانی مأموریت دادیم در خصوص مجله اتحادیه و فرایندهای دریافت مجوز و چگونگی راه¬اندازی آن گزارشی را برای جلسه آینده تهیه نماید.
ساعت 18 در جلسه هیئت امنای بنیاد بین المللی غدیر شرکت کردم.