پنج شنبه, 12 خرداد 776 18:29

بازدید از هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی

دوشنبه 1 مرداد 1397

ساعت 7 صبح به مرکز آموزشی شهید مدرس رفتم و در جمع 600 نفر از نخبگان علمی کشور از کارشناسی ارشد و دکتری سخنرانی کردم. حدود نیم ساعت تحلیل کلانی از دفاع مقدس ارائه دادم. حدود یک ساعت هم به کلیه سؤالات و ابهامات آنها پاسخ دادم.


 
 
از آنجا راهی هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی واقع در اتوبان شهید بابایی شدم. به اتفاق سردار شمشیری، سردار هاشمی نژاد، سردار عزیزگل  و دکتر سید رسول موسوی بازدید و جلسه ای با  امیر سرتیپ آراسته، امیر سرتیپ سید حسام هاشمی، امیر مبارکی و سایر مسئولان آن مرکز داشتیم.
 
 
 

این مجموعه از سال 1373 توسط امیر سپهبد علی صیاد شیرازی با موافقت مقام معظم رهبری پایه گذاری شد و طی 24 سال گذشته اقدامات خوبی را در ارتش جمهوری اسلامی شامل برگزاری دوره های دفاع مقدس، چاپ کتاب ها، تاریخ شفاهی فرماندهان ارتش، برگزاری کلاس های درس آشنایی با دفاع مقدس و ... انجام داده اند.