چهارشنبه, 27 ارديبهشت 810 20:01

تدریس «ژئواستراتژی» برای فرماندهان قرارگاههای استانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه 8 مرداد 1397

  امروز از صبح تا ظهر در دانشگاه عالی دفاع ملی بودم. یک دوره کوتاه مدت طرح ریزی و هدایت جنگ برای فرماندهان قرارگاههای استانی ارتش جمهوری اسلامی در نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی و پدافند هوایی برگزار شد. اینجانب از صبح تا ظهر درس ژئواستراتژی را در قالب دو کلاس برای آنها تدریس کردم.
در این مدت کوتاه سعی کردم دانشجویان را با مفهوم و هدف ژئواستراتژی، رابطه ژئواستراتژی با ژئوپلیتیک، تفاوت بحران های سیاسی با ژئوپلیتیک، مناطق ژئواستراتژیک، گذرگاههای استراتژیک جهان، گسل های ژئواستراتژیک فعال جهانی، اهمیت منطقه غرب آسیا، ملاحظات ژئواستراتژیک غرب آسیا در اوایل قرن حاضر، حوزه های ژئوپلیتیکی مجاور ایران و اهمیت موقعیت ژئوپلیتیک ایران آشنا کنم. دو عنوان کتاب و چند جزوه به دانشجویان دادم تا با مطالعه آنها بیشتر راجع به ژئواستراتژی اطلاعات فرا بگیرند.
در زمان استراحت و پذیرایی بین دو کلاس در جمع دانشجویان دیگر کلاس ها حضور حضور یافتم و با آنها خوش و بش کردم و عکس یادگاری گرفتم. سعی می کنم با روابط صمیمی با دانشجویان، تا اندازه ای در رفتار و اخلاق آنها تأثیرگذار باشم.