پنج شنبه, 12 خرداد 776 18:54

باید تلاش کنیم عضو دائم سازمان همکاری شانگهای بشویم

شنبه 13 مرداد 1397

صبح امروز به پژوهشگاه تحقیقات راهبردی رفتم. این پژوهشگاه که زیرمجموعه دانشگاه عالی دفاع است، درصدد برگزاری همایشی ملی با عنوان «معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی در افق 1404 شمسی» است، سردار وحیدی رییس دانشگاه و سردار بکایی دبیرکل پژوهشگاه از بنده دعوت کردند دبیری کمیته علمی این همایش را بپذیرم.
مقدمات کار و جلسات کمیته علمی همایش را از پاییز سال گذشته آغاز کردیم و کار خوب جلو آمده است. امروز جلسه ای با معاونین پژوهشی دانشگاههای کشور برگزار کردیم. هدف از برگزاری این جلسه دریافت مشارکت علمی از دانشگاهها بود. فهرستی از پیشنهادات را آماده کرده بودیم و سردار شکری پور در جلسه ارائه داد. بنده در این جلسه ابتدا توضیحاتی در رابطه با اهداف برگزاری این همایش و مشخصات آن دادم و چند درخواست مطرح کردم. اول اینکه اگر آمادگی دارند، یکی از پنل های تخصصی این همایش را برگزار کنند، یکی از محورهای این همایش، تبیین نظریه ها، الگوها، نظام ها و قابلیت های معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی در ابعاد سیاسی، اقتصای، اجتماعی، فرهنگی و نظامی، زیست محیطی، علم و فناوری، فضای سایبر و رسانه، حقوقی و ژئوپلیتیک است. هر کدام از این ابعاد را به عنوان موضوع نشست ها معرفی کردم. این نشست ها مقدمه برگزاری همایش اصلی خواهد بود، درخواست دومم سفارش مقاله به آنها بود. از آنها  خواستم اساتیدشان از رشته ها و دانشکده های مختلف را برای ارائه مقاله به این همایش ترغیب کنند. و برای ارزیابی و داوری مقالات کمک کنند. ما می خواهیم افکار و رویکردهای متنوع از جامعه علمی کشور را در این همایش وارد کنیم.


 
بعد از جلسه به دفتر رفتم و به کارهایم رسیدگی کردم.
ساعت 14:30 در جلسه پیش دفاع امیر سرتیپ جهانشاهی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش از رساله دکتری اش شرکت کردم. اینجانب به عنوان استاد راهنما جلسه را اداره نمودم.
 پس از ارائه دانشجو، سردار شادمانی، امیر پورشاسب و دکتر بیک که به عنوان استاد داور در جلسه حضور داشتند، و سردار نوذری و دکتر کامکار که استاد مشاور بودند، نظراتشان را نسبت به رساله بیان کردند.
عنوان رساله «راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال شرق با تأکید بر نقش عوامل ژئوپلیتیکی» بود.
در پایان، جلسه را جمع بندی کردم و گفتم راهبرد دفاعی که در عنوان رساله است در مقابل تهدیدات نظامی معنا دارد، پس باید مشخص شود که این تهدید نظامی، تهدیدی فرامنطقه ای است که از جانب آمریکا در شمال شرق کشور ما وجود دارد. گفتم در بُعد سیاست خارجی ما باید تلاش کنیم عضو دائم سازمان همکاری شانگهای بشویم. سپس در رابطه با تهدید گسترش داعش و تکفیری ها در افغانستان و رقابت های ژئواستراتژیک قدرت های فرامنطقه ای  منطقه ای در افغانستان مطالبی را بیان کردم.
در بخش دوم، اصلاحات ساختاری رساله را بیان کردم؛ از جمله اینکه بیان مسئله باید کاملاً تغییر کند، تناسب کمی فصل های رساله رعایت شود.
ساعت 18 به مؤسسه رفتم. جلسه ای با دکتر بهلولی رییس دانشگاه زابل داشتم. در رابطه با برگزاری یک همایشی ملی با موضوع «عدالت جغرافیایی در شرق کشور» توسط این دانشگاه و مشارکت علمی اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی در آن همایش با بنده صحبت کرد.
ساعت 19 میزبان دکترلطیفی مدیرعامل انتشارات راه فردا بودم. راجع به انتشار کتاب های مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام با او صحبت کردم.