پنج شنبه, 12 خرداد 776 18:58

جلسه با معاون آموزشی وزیر علوم در رابطه با درس آشنایی با دفاع مقدس

دوشنبه 15 مرداد 1397

صبح امروز به اتفاق برخی از اعضای کمیته علوم و معارف دفاع مقدس وزارت علوم شامل سردار رودکی، دکتر یزدی و آقای یارمحمدی، جلسه ای با دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم داشتم. موضوع اصلی جلسه پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبه ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاههای وزارت علوم بود. در مورد پیگیری اجرایی شدن ماده 86 برنامه ششم در مورد مسائل آموزشی و پژوهشی دفاع مقدس در آموزش عالی نیز صحبت شد.
در انتهای جلسه پیشنهاد کردم همان طور که چند سال قبل اساتید علوم جغرافیایی بازدید مفیدی از مناطق عملیات های دفاع مقدس داشتند، این برنامه ریزی را برای بازدید اساتید سایرگروههای برنامه ریزی آموزشی از مناطق عملیات های دفاع مقدس و همچنین باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران انجام دهیم. اینکه اساتید دانشگاهها بدانند چه اتفاق بزرگی در دفاع مقدس رخ داد خیلی مهم است.
بعد از ظهر جلسه هیئت امنای بنیاد مطالعات و پیشرفت نصف جهان را برگزار کردم. راجع به مشکلات کلان استان اصفهان به خصوص آب و قطار سریع السیر اصفهان- تهران و برگزاری مرتب جلسات هیئت امنا و پیگیری کارگروههای تخصصی صحبت کردیم.
یک ساعت پایانی، مهندس طرفه و آقای میرمحمد صادقی به جلسه اضافه شدند و به طور خاص در رابطه با آب اصفهان بحث کردیم. تصمیمات خوبی راجع به سد کوهرنگ 3 گرفته شد. قول دادم مشکل پیش آمده با شستا را برای تونل سوم کوهرنگ پیگیری کنم.