یکشنبه, 25 دی 776 20:25

برگزاری جلسه با موضوع معماری نوین نیروهای مسلح

شنبه 3 آذر 1397

امروز به دعوت آیت الله محسن اراکی رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی در افتتاحیه کنفرانس وحدت اسلامی شرکت کردم.  
 بعد از مراسم به دانشگاه عالی دفاع ملی رفتم و به اتفاق سردار وحیدی، سردار حسین دهقان و دو تن از کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح، جلسه ای سه ساعته با موضوع معماری نوین نیروهای مسلح داشتم. اینجانب به درخواست سرلشکر باقری در این جلسات شرکت می کنم.