اقتضاي مبارزه با جنگ نرم اعتماد مردم به رسانه ملي است ؛ کانديداها را در انتخابات هوادارانشان مديريت کردند و نه بالعکس ؛ اسرائيل تا آخر سال در پي فتنه نظامي جديد است ؛ احتمال ويتناميزه شدن افغانستان بالا رفته ؛ افزايش تحرکات نظامي و اطلاعاتي در منطقه و ديدار 4 ساعته ديک چني با يکي از سران عرب منطقه عليه ايران.


مصاحبه با سردار سرلشكر پاسدار دكترسيد يحيي صفوي - دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا

 


قرائن نشان مي دهد بر خلاف تغيير ادبيات، رويکرد نظامي دولت بوش در دولت اوباما نه تنها کاهش نيافته، بلکه تقويت شده است، از جمله ارزيابي هاي اخير، از گسترش استعداد نظامي ، اطلاعاتي نيرو هاي آمريکايي در منطقه وگسترش پيمان نامه هاي امنيتي جديد حکايت دارند، ارزيابي شما از اين تحولات چيست و آيا آن را تهديد ارزيابي مي کنيد؟

استراتژي نظامي دولت اوبا ما با دولت بوش به جزيک تغيير جزئي تغيير اساسي نکرده است و آن تغيير ،کاهش 35 هزار نيرو از عراق وازسوي ديگر افزايش نيروهاي خود در افغانستان است که هم اکنون حدود 83 هزار نيرو به همراه ساير نيروها ي ناتو و نيروهاي "ايساف" كه در اين کشور حضور دارند.
به نظر مي رسد شکست استراتژي نظامي آمريکا در افغانستان سخت تر از شکست در عراق باشد و احتمال اينکه افغانستان به ويتنام ديگري براي نيروهاي آمريکايي و هم پيمانانش تبديل شود در حال تقويت است .


از سوي ديگر بايد اين واقعيت را قبول کرد که حضور بيش از 200 هزار نيروي بيگانه در منطقه بخصوص در جنوب غرب آسيا ، پاکستان، افغانستان،منطقه خاور ميانه و همچنين توسعه پايگاه هايشان در منطقه و فروش ميليارد ها دلار تجهيزات نظامي به عراق، امارات، کويت، عربستان و به غارت بردن منابع نفت اين کشورها باعث اصلي ناامني درمنطقه جنوب غرب آسيا و منطقه خليج فارس و ايران شده است.


به نظر بنده انزجار و تنفر مردم مسلمان منطقه بخصوص افغانستان و پاکستان و عراق و همچنين تنفرمسلمانان جهان از حضور اشغالگران در منطقه به اوج خود رسيده است از طرف ديگر قراداد امنيتي اخير آمريکايي ها و ناتو با افغانستان نشان دهنده اين است آمريکا قصد ترک اين منطقه را ندارد و حضور نيروهاي آمريکا وناتو در افغانستان، پاکستان، درياي عمان و خليج فارس وکشورهاي جنوبي خليج فارس وهمچنين عراق باعث شده است تا کشورهاي روسيه، چين وايران احساس نگراني کنند، چرا که روس ها نگران حضور آمريکا در منطقه آسياي مرکزي، چيني ها نگران دخالت آمريکا در دو ايالت بزرگ مسلمان نشين خود هستند که هم مرز پاکستان، افغانستان مي باشند و جمهوري اسلامي ايران نيز حضور اين نيروها را باعث نا امني در منطقه مي داند و تنها راه ايجاد آرامش و امنيت در خاورميانه را خروج نيروهاي اشغالگر مي داند.

 


دليل اين ميزان خريد تسليحات نظامي از سوي کشورهاي حاشيه خليج فارس بخصوص عربستان، کويت و امارات از آمريکا چيست؟

آمريکايي ها بعد از مسائل عراق، لبنان و فلسطين به دنبال اجراي پروژه ايران هراسي در ذهن برخي سران کشورهاي عربي منطقه هستند ودر2 سال گذشته "ديک چني" در يکي از کشورهاي خليج فارس 4 ساعت در خصوص خطر ايران با پادشاه آن کشور صحبت کرده است به طوري که به دنبال القاي اين موضوع بود که اسرائيل براي آنها خطر نيست بلکه اين ايران است که امنيت آنها را به خطر خواهد انداخت.


موضوع ايران هراسي باعث شده است تا آمريکايي ها ميلياردها دلار از طريق کارخانجات توليد سلاح، سرمايه داران و صاحبان صنايع نظامي بدست آورند و باطرح اين مسئله (ايران هراسي) به افغانستان، عراق،عربستان، کويت و امارات سلاح بفروشند و پول کلاني را به دست آورند.نتانياهو به هنگام معرفي کابينه خود ايران را بزرگترين تهديد عليه تل آويو معرفي کرده است و همچنان سخن از تهديد نظامي به ميان مي آورد، در صورت رخ دادن چنين جنگي ، سپاه در چه حد آمادگي پاسخگويي دارد؟

ايران يک قدرت بزرگ سياسي ، فرهنگي و نظامي در خاورميانه است به طوري که نيروهاي مسلح ايران از اقتدار و قدرت لازم براي دفاع از منافع ملي برخوردارند. دولت جديد اسرائيل که از ترکيب تندروهاي راست تشکيل شده  ، يک دولت ائتلافي است و مشکلات داخلي و خارجي فراواني دارد . شرايط رژيم صهيونيستي  امروز به گونه اي است که از طرف آمريکا تحت فشار قرار دارد به طوري که باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در تلاش است تا طرح خود را مبتني بر دو دولت فلسطيني و اسرائيلي در فلسطين به انجام رساند و قدس را نير به دو بخش شرقي که در اختيار فلسطيني ها و بخش غربي که در اختيار اسرائيلي ها باشد تقسيم کند که در مقابل آن، کشور هاي عربي روابط خود را با صهيونيست ها برقرار کنند که احتمال مي رود برخي کشورها از اين طرح استقبال کرده و آن را بپذيرند تا  ارتباط خود را با رژيم صهيونيستي برقرار کنند ولي برخي کشورهاي ديگرهمچون عربستان نيز حاضر نخواهند شد تا طرح رئيس جمهور آمريکا را قبول کنند.


در حال حاضر نيز اسرائيلي ها مانورهاي زيادي را انجام مي دهند که اين امر بيانگر اين موضوع است که دولت جديد به دنبال آن است تا شکست 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه را جبران کند، و از سوي ديگر براي اينکه نشان دهد اسرائيل با ثبات است دست به رايزني هايي با برخي مقامات کشورها از جمله آمريکا، روسيه، برخي کشورهاي اروپايي زده است که همگي اينها نشان از تحرکاتي سياسي و احتمالا نظامي در سطح منطقه مي تواند باشد .


از نظر نظامي تحليل بنده اين است که اسرائيل تا آخر امسال احتمالا به دنبال فتنه اي در منطقه  است تا بتواند شکست هاي خود را جبران کند حال مي تواند اين فتنه ها درسمت نوار غزه، لبنان و يا ايران باشد. البته بايد گفت که نيروهاي مسلح ايران نبايد خطر اسرائيل را دست کم بگيرند ولي چنانچه آنها دچاراشتباه بشوند قدرت برخورد ايران براي آنها غير قابل تصور و بسيار شکننده خواهد بود .

 


دورنماي حضور آمريکا وناتو در افغانستان وتاثيرات آن بر ژئوپلتيک منطقه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

منطقه افغانستان در مرحله گذار ژئوپليتيکي به سر مي برد نيروهاي آمريکايي درمنطقه حضور دارند و از سوي ديگر نيروهاي ناتو با محوريت آمريکا مجبور هستند براي مدتي در افغانستان باقي بمانند آن هم با تلفات و هزينه هاي بالايي که جنگ به آنها تحميل کرده است، جنگ افغانستان جنگ سختي براي آمريکايي ها و هم پيمانانش خواهد بود ولي احتمال دارد براي چند سالي در اين کشور باقي بمانند.


هدف آشکار و اعلام شده آمريکايي ها به اصطلاح برخورد و انهدام مرکز تروريست هاي القاعده و طالبان در افغانستان مي باشد .


طالبان از قوم پشتون هستند که هم اکنون چندين استان جنوبي و شرقي افغانستان در کنترل آنهاست و جمعيت آنها حدود 27ميليون نفر است که 20 ميليون آنها در پاکستان و حدود هفت ميليون در افغانستان است .


اين پيوستگي قومي و سرزميني و همچنين مدارس طلبگي طالبان که در پاکستان است برخورد با آنها را هم براي آمريکايي ها و هم براي دولت پاکستان و افغانستان بسيار سخت و پيچيده کرده و همان گونه که قبلا گفتم اين منطقه از نظر ژئوپليتيکي در مرحله عدم ثبات و در مرحله گذار ژئوپليتيکي به سر مي برد و به احتمال زياد آمريکايي ها و غربي ها در استراتژي خود در افغانستان با شکست مواجه خواهند شد و آنها مجبور هستند به صورتي با طالبان و نيروهاي معتدل آنها وارد مذاکره شوند . و از دولت جديد افغانستان هم كه به احتمال زياد توسط آقاي كرزاي مجددا شكل خواهد گرفت حمايت كنند.

 


ارزيابي شما از خروج نيروهاي آمريکايي  از عراق چيست؟ آيا اين موضوع بيانگر شکست آمريکا در عراق است؟

آمريکايي ها از تمامي شهرهاي عراق منهاي موصل، دياله وکوت خارج شده اند و 35 هزار نيرو خود را از اين کشور خارج کرده اند ولي هم اکنون130 هزار نيرو وجود دارد که قرار است تا شهريور ماه 2010 اين نيروها به طور کامل از عراق خارج شوند ولي با اين وجود آمريکايي ها  10 پادگان خود را در اين کشور حفظ خواهند کرد چرا که بر همين اساس دولت آمريکا تا کنون توانسته است 8 ميليارد دلار سلاح به ارتش عراق بفروشد اين يعني "يک ارتش کاملا آمريکايي" ضمن اينکه آمريکايي ها در مرزهاي زميني عراق نيستند ولي آسمان عراق در اختيار کامل  آمريکايي است، با اين وجود بنده تصورمي کنم که آمريکايي ها چند سال در عراق ماند گار خواهند بود. تا نفت عراق را غارت كنند ومنافع استراتژيك خودشان را تامين كنند.

 


آيا همچنان حضور نيروهاي آمريکايي در عراق براي ايران نگران کننده است؟

طبيعتا حضور آمريکايي ها در عراق، خليج فارس ، درياي عمان و افغانستان براي ايران نگران کننده است اما نيروهاي مسلح ايران با اشراف اطلاعاتي حضور و تحرکات نظامي آمريکايي ها را رصد مي کنند و مسئولان سياسي و شوراي عالي امنيت ملي ايران همچنين استراتژي آنها را به طور کامل مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند با توجه به شکست استراتژي آمريکا در عراق و افغانستان به نظر نمي رسد که آمريکايي ها توان اينكه  جبهه سومي را نيز به راه اندازند،داشته باشند. چرا که از حمايت سياسي مردم خود برخوردار نيستند و از سوي ديگر مشکلات اقتصادي که آمريکا با آن مواجه است باعث خواهد شد تا دست به چنين کاري نزنند اما با اين حال آمريکايي ها و رژيم صهيونيستي دشمنان ايران هستند و در همين انتخابات اخير دشمني خودشان را نشان دادند و ايران نسبت به توطئه دشمنان نبايستي غافلگير شود .

 


طيفي، اتفاقات بعد از انتخابات را کودتاي مخملي وعده اي انقلاب مخملي عنوان مي کنند حال آنکه رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تاکيد کردند انقلاب مخملي در ايران امکان ندارد، تحليل شما از ماهيت حوادث بعد از انتخابات و نيروهاي موثر بر آن چيست؟

درخصوص تهديدات نرم بايد بگويم که ما ابتدا بايد اين تهديد را به خوبي بشناسيم چرا که تهديد نرم يک طيف وسيعي از تحرکات سياسي و رسانه اي تا فرهنگ سازي والقاي ادبيات را در بر دارد. تهديد نرم يعني ديگران را ترغيب کنيم همان چيزهايي را بخواهند که ما مي خواهيم يعني غربي ها مي خواهند .


در گرجستان شاهد بوديم که آمريکائي ها با استفاده از 200 نفر  نخبه كه آموزش داده بودند   توانستند انقلاب مخملي در اين کشور را انجام دهند آمريکا با دادن مدارک دانشگاهي  به اين تعداد نخبه و بازگرداندن آنها به کشورشان توانست به هدف خود دست پيدا کند، پس مي توان گفت انقلاب مخملي نياز به کار و آموزش دارد چرا که با آموزش تهديد نرم مي توان سلايق ملت ها و فکر و انديشه آنها را تغيير داد.آمريکايي و انگليسي ها به اين نتيجه رسيده اند که تنها با  تهديدات نرم مي توانند تغييرات و فشارهاي لازم را به دولت هاي مستقل وارد کنند.


امروزما در جمهوري اسلامي ايران بايد منابع قدرت نرم يعني فرهنگ سازي ، ارزشهاي سياسي و سياست خارجي دشمنان و ابزارها و شيوهاي اين تهديد را به خوبي بشناسيم و براي آن ترفند و برنامه داشته باشيم.  ما امروز بايد شبکه هاي ماهواره اي خود را گسترش داده و اعتماد ملي مردم را به رسانه هاي ملي جذب کنيم .


همانطور که رهبرمعظم انقلاب فرمودند انتخابات فرصت خوبي بود تا ملت ايران يک بار ديگر اقتدار خود را به رخ جهانيان بکشد انتخابات 22 خرداد 88 يک حماسه حضور مردمي در صحنه انتخابات آن هم با حضور 85 درصدي بود که در طول 29 انتخابات  برگزار شده ما شاهد اين ميزان حضور نبوده ايم، انتخابات نقطه اوج بود براي اقتدار ايران و حضور قدرتمند  و سياسي ايران درصحنه بين المللي و  خاورميانه واز سوي ديگر مي توانست تاثير بسزايي در بالا رفتن وزن ژئوپوليتکي ايران داشته باشد، ولي متاسفانه با حرکت برخي از گروه هاي سياسي وشخصيت هاي سياسي  شاهد يک تلخي و افت هستيم چيزي که کشورهاي غربي به دنبال القاي آن در ايران هستند.


بعد از سخنان حکيمانه و روشنگرانه مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه که فصل الخطاب مسائل اخير بود مردم ما انتظار داشتند که همه گروههاي سيا سي و شخصيت هاي سياسي و کانديداها در چارچوب قانون اساسي حرکت کنند و اگر اعتراضي هم دارند از مسير قانوني حرکت کنند و ليکن متأسفانه برخي از کانديداها نه تنها نتوانستند گروههاي سياسي خودشان را مديريت کنند بلکه اين گروههاي سياسي بودند که با تحليل غلط آن کانديداها را مديريت مي کردند و بيانيه ها و رفتارهاي قانون شکن و ايجاد اغتشاش و نا امني را باعث شدند . اين افراد در حق نظام و ملت ايران ظلم کردند . هر حکومتي در دنيا با قانون شکنان و کساني که مخل امنيت و آسايش کشور مي شوند و در جهت خواست دشمنان آن کشور و حکومت حرکت مي کنند مطابق ضوابط قانوني و حقوقي برخورد مي کند . و در پاسخ به سؤال شما عرض مي کنم برخي از علائم و دستورالعمل هاي انقلاب مخملي که در کتابهاي نوشته شده در اتفاقات بعد از انتخابات توسط قانون شکنان آگاهانه يا نا آگاهانه ظهور و بروز کرد . و شبکه هاي رسانه اي دشمنان انقلاب و نظام و مسئولان سياسي کشورها از اين اغتشاشات رسما حمايت کردند .
اين ها همه علائم خطري بود براي منافع ملي و مصالح نظام جمهوري اسلامي که برخي از کانديداها درست تشخيص ندادند . به نظر مي رسد که آنها سقوط سياسي کردند و اعتبار و وجهات سياسي گذشته خود را پيش مردم از دست دادند .

 


به عنوان سئوال آخر ، با توجه به نزديكي روز جهاني قدس ، تحليل و راهكار عملي شما جهت آزادسازي قدس شريف ووحدت جهان اسلام چيست؟

وابستگي برخي از سران دولت هاي عربي و اسلامي به قدرت هاي بيگانه يکي از موانع جدي در راه آزادي قدس و پايان بخشيدن به اشغال سرزمين فلسطين به شمار مي رود واين حقيقت تلخ و ناگوار در جريان تجاوز اخير رژيم صهيونيستي به غزه و جنگ 22 روزه اسراييل با رزمندگان حماس به طور شفاف آشکار گرديد.


روي کار آوردن برخي سران مرتجع و حفظ حکام وابسته به قدرت هاي زورگوي جهان براي غارت سرمايه و منابع کشورهاي اسلامي از راهبردهاي جدي کشورهاي استعمارگر و سلطه گر ،نظير امريکا و انگليس در منطقه خاور ميانه طي دهه هاي اخير دنبال شده است.


وجود تفکرات نژاد گرايي و برتري دادن قوميت به دين و اعتقادات مشترک مسلمانان و وجود اختلافات ارضي و مرزي و رقابت منفي در برخي از کشورها در کنار بحران مشروعيت برخي از دولت هاي عربي –  اسلامي خصوصاً رژيم هاي پادشاهي منطقه ،از جمله بحران هاي جهان اسلام در حوزه سياسي ،طي سال هاي آينده خواهد بود.


وجود اعتقادات مشترک مسلمين و اعتقاد به توصيه پيامبر اعظم (ص) ، قرآن و شعارهاي اسلامي مشترک مانند نماز، روزه و حج و همچنين جغرافياي پهناور و دسترسي به منابع عظيم انرژي از جمله نفت و گاز، زمينه هاي مهم در ايجاد وحدت و همگرايي جهان اسلام بوده و مي تواند در يک فرآيند منطقي با برنامه ريزي سنجيده و هماهنگي و هم افزايي فراگير، منجر به شکل گيري قدرت عظيم جهاني كشورهاي  اسلامي در جهان امروز شود.


در خصوص روز قدس نيز بايد بگويم که اين روز به عنوان وحدت مسلمانان عليه جنايت کاران صهيونيستي و وحدت بر آزادي قدس شريف است اميدوارم در اين روز قدرت و عظمت ملت ايران را،جهانيان در حمايت از مردم فلسطيني مشاهده کنندو قطعا مقاومت مردم فلسطين از طرفي و حمايت مسلمانان جهان از طرف ديگر مي تواند پاسخ محكمي به جنايات رژيم صهيونيستي باشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید