قبل از بيان خاطرات خود از دوران دفاع مقدس لازم مى‏دانم براساس اطلاعات ميدانى و مطالعات تاريخ معاصر، مطالبى را به صورت مختصر بيان كنم، زيرا بدون اطلاع از آنها نمى‏توان شناخت لازم را نسبت به ابعاد مختلف جنگ تحميلى عراق عليه ايران به دست آورد.


 پيروزى انقلاب اسلامى ايران به همان اندازه كه در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى ايران تحول ايجاد كرد، در سطح منطقه و جهان هم اثربخش بود. بديهى است آمريكايى‏ها كه بزرگترين متحد و بهتر بگويم نوكر سينه‏چاك و دست به سينه‏ى خود را در منطقه‏ى خاورميانه از دست داده بودند و يك خلأ استراتژيك احساس مى‏كردند در تلاش بودند با استفاده از فضاى انقلابى و ساختار گسسته‏ى داخل ايران، به هر صورت ممكن آن را پركنند.(118( و در نهايت، ناچار شدند با نگاه مثبت به نهضت آزادى(119( و جبهه‏ى ملى و جريان‏هاى وابسته، به ارتش فرمان دهند در چند روز آخر به اصطلاح بى‏طرفى خود را اعلام كند. با اين حال پس از پيروزى انقلاب اسلامى و گذشت بيش از 9 ماه، على رغم در اختيار گرفتن دولت موقت توسط مهندس مهدى بازرگان، جوانان انقلابى لانه‏ى جاسوسى را تسخير كردند و اين موضوع به استعفاى دولت موقت كه تعبير همراهى با سياست آمريكا را به دنبال داشت(120( و پس از آن قطع رابطه‏ى آمريكا با ايران سراپا انقلابى، منجر گرديد.


 اين سير باعث گرديد نگاه نيمه‏خصمانه و بيشتر جاسوس‏زده و پنهان‏كار آمريكا به سياست در ظاهر خصمانه و تهديدآميز منجر شود كه امام راحل (رحمةالله( عليه با بيان »جوان‏ها مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطى نمى‏تواند بكند«، و تقبيح تهديد نظامى آمريكا مبنى بر »غلط مى‏كند دخالت بكند. نترسيد، نترسانيد. آمريكا عاجز از اين است دخالت نظامى در اينجا بكند«،(121( روند سرخورودگى آمريكايى‏ها را كه با پيروزى انقلاب اسلامى شروع شده بود(122( تندتر كرده تكليف آنها را به عنوان دشمن درجه يك مشخص كرد.


 از آن به بعد، اين دشمن درجه يك، هميشه(123( دندان‏هاى تيز خود را به ما نشان داده و چشم غره رفته است.


 در آن مدت هجده ماهه‏ى قبل از حمله‏ى عراق، آمريكا تا قبل از تصرف لانه‏ى جاسوسى توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره( به سياست دولت موقت و نفوذ بيشتر نيروهاى خود در عرصه‏ى قدرت اميدوار بود و با استفاده از جاسوس‏خانه‏ى خود به شناسايى نيروهاى مورد نظر مى‏پرداخت؛ اما پس از آن، به كودتا و براندازى نظامى روى آورد و با شكست در آن، عراق را تحريك كرد تا در جبهه‏اى گسترده و غيرقابل كنترل در غرب كشور، حملات نظامى را آغاز كند.


 اما تركش زهرآلود و كشنده‏ى انقلاب اسلامى، صهيونيسم جهانى و اسراييل را هم به چالش كشيده و آنها هم منافع عظيم و بهترين دوست و همراه خود را از دست داده بودند.(124)


 پس اتحاد صهيونيسم و امپرياليسم جهانى عليه ايران اسلامى، عامل ديگرى در تقويت ناآرامى و بحران‏سازى‏ها بود كه به اين اتحاد شيطانى، نگاه‏خصمانه‏ى شوروى را هم بايد اضافه كرد. شوروى‏ها از اينكه آمريكا با پيروزى انقلاب اسلامى از ايران رانده شده بود خوشحال شده بودند، ولى نگرانى جديد آنها، تأثير گرفتن ده‏ها ميليون مسلمان جمهورى‏هاى آسياى ميانه از »الله‏اكبر«هاى انقلابى بود و اين موضوع مهمى بود كه باعث شد بعدها اين كشور در تقويت نظامى عراق رغبت بيشترى از خود نشان بدهد. به اين مجموعه‏ى چند بعدى، »امپرياليسم، صهيونيسم و كمونيسم«، ليبراليسم غرب به سركردگى آلمان، فرانسه و ايتاليا و بعد معجون انگلستان پرتجربه از استعمار چند ساله را هم اضافه كنيد تا مشخص شود جمهورى نوپاى اسلامى، حتى در ديپلماسى خود نيز تا چه اندازه با مشكل رو به رو بوده است. واقعيت اين بود كه نهضت امام خمينى (ره( دشمنان جهان اسلام را در منگنه‏ى جدى قرار داده بود.(125)


 مصيبت جهان اسلام به اينجا ختم نمى‏شد. ما نه تنها گرفتار دشمنى بعضى كشورهاى مسلمان منطقه مانند عربستان، كويت و اردن - كه تحت تأثير سياست‏هاى آمريكا و غرب بودند - بوديم و سران اين كشورها با وحشت از اثرپذيرى مردم مسلمان كشور خود از انقلاب اسلامى، نگران تاج و تخت خود بودند، بلكه كشورهاى دست دوم و ضعيف‏ترى مانند امارات متحده‏ى عربى نيز آتش بيار معركه مى‏شدند.(126)


 از طرف ديگر همانطور كه قبل از پيروزى انقلاب، ما تحت‏تأثير شخصيت‏هايى چون گاندى، هوشى‏مينه و يا پاتريس لومومبا بوديم و كتاب‏هاى مربوط به آنها و انقلاب كشورشان را مى‏خوانديم، پس از پيروزى انقلاب اسلامى، مردم و جوانان جهان هم تحت‏تأثير رهبرى انقلاب اسلامى و شعارهاى آن بودند. ضمن اينكه گستره‏ى انقلاب اسلامى قابل مقايسه با آن‏چه مثال زديم نبود. در اين ميان تحليل‏گران غربى، رؤساى‏جمهور و مسؤولين آنها هم تلاش مى‏كردند(127( تا رشد چنين انقلابى را خطرناك القا كنند تا بتوانند با ايجاد اتحاد بين غرب و البته با بهره‏مندى از دلارهاى شيخ‏هاى عرب حاشيه‏ى خليج فارس، انقلاب اسلامى را در جهت منافع خود مهار كنند.


 به اين ترتيب انقلاب نوپاى اسلامى به خاطر »ماهيت نه شرقى، نه غربى«اش به طور ناخاسته، گرفتار دشمنان زيادى در سطح منطقه و جهان شد كه در نتيجه زمينه‏ى تجاوز صدام و رژيم بعث عراق به جمهورى اسلامى ايران به وجود آمد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید