پنج شنبه, 23 آبان 1398 07:49

سرلشکر صفوی :باید قابلیت انعطاف و تحمل اجتماعی مسئولینی که در تهران هستند بالا برود/ باید بتوانیم سلایق مختلف را درک و تحمل کنیم/ آزادسازی و دسترسی آسان به اطلاعات برای ترویج خلاقیت در امور مختلف شهری، از الزامات مدیریت شهری خلاق است

باید  قابلیت انعطاف و تحمل اجتماعی مسئولینی که در تهران هستند بالا برود، ما باید بتوانیم سلایق مختلف را درک و تحمل کنیم چون همه قومیت ها ، همه سلایق و فرهنگ ها  در تهران هستند ،توجه به حقوق شهروندی و حفظ منزلت و کرامت انسانی که مردم تهران دارند موضوع مهمی است . آزادسازی و دسترسی آسان به اطلاعات برای ترویج خلاقیت در امور مختلف شهری، بهبود یکپارچگی مدیریتی ارکان تصمیم سازی شهردر تهران  از الزامات  مدیریت شهری خلاق است

سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی ، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در آئین اختتامیه   مسابقه طراحی محیطی؛ ارتباط پیاده میان آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی )ع( با رود دره فرحزاد و بخش شرقی آن که با حضور شهردار تهران و معاونین  شهرداری تهران و جمعی از صاحب نظران حوزه معماری شهری  برگزار گردید به سخنرانی پرداخت و با اشاره به توانمندی مهندسان ایرانی در حوزه های مختلف طراحی و اجرا گفت:
در  طراحی معماری انجام شده انصافا مهندسان جوان ما  کار زیبایی انجام دادند ، مهندسان طراح ایرانی همطراز  مهندسین اروپایی بلکه بهتر از آنها  طراحی می کنند، چون مهندسان ایرانی فضای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بومی تهران را میشناسید و برای مردم تهران طراحی میکنید.


دکتر صفوی ، رئیس هیات امنای امام زادگان عینعلی و زینعلی (ع) با اشاره به اقدامات انجام شده در این امام زادگان گفت:
این امامزادگانی در منطقه پونک هستند  و در این  ده سال کارها را با کمک شهرداری محترم تهران و سازمان اوقاف جلو بردیم.،یکی از آنها طراحی همین پل است که امروز طراحی آن  به اتمام رسیده است.


وی افزود:
تصور بنده آن است که این امامزادگان می توانند تبدیل به یک قطب فرهنگی و مکانی برای آرامش روحی برای دردمندانی که همه ناامیدند و پناه می برند به این امامزادگان شود. و این امامزادگان مکان مناسبی  برای آرامش روحی دردمندان و نیازمندان  است.


دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در ادامه با بیان ویژگیهای شهر خلاق گفت:
از نظر خودم و به عنوان یک شهروند تهرانی می خواهم که شهر تهران  تا  بیست سال آینده به یک شهر خلاق تبدیل شود یک شهر خلاق از نظر من چهار شاخصه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.


وی افزود:
به عنوان شاخصه اول فرهنگی ،توجه به رفتارها و نگرشهای مورد قبول و پسندیده شهروندان شهر  تهران مورد  نظر است و تهران  بمثابه عناصر موزاییکی از کل کشورمان، ایران است و از همه اقوام ایران در تهران هستند. من رساله دکترا خودرا 18 سال پیش راجع به تهران در دانشگاه تربیت مدرس دفاع کردم.شاخصه دوم فرهنگی ،مشارکت فعال و خلاقانه گروه های بومی و مهاجرین و همه شهروندان در رابطه با شهرداری است، بدون مشارکت مردم این شهر ساخته نمی شود. حس تعلق افراد به فضای شهر موضوع حائز اهمیتی است ، مردم تهران که خودشان را متعلق به این شهر میدانند ،باید به شهرداری کمک کنند. با کمبود منابع مالی ،شهرداری با پول دولت کارهایش  جلو نمی رود.


دکتر صفوی در تشریح شاخصه های اجتماعی شهر خلاق گفت:
در شاخصه های اجتماعی اگر شهرداری تهران بتواند از ظرفیت ها و استعدادهای علمی شهروندان تهرانی استفاده کنند قطعا موفق تر خواهد بود ، ما در تهران بالاترین میزان استاتید، دانشجویان و نخبگان ایران را داریم. ما دوهزار دانشگاه داریم که بیشترین آن در تهران است، جمعیت تهران یک ششم جمعیت کل کشور است. این ظرفیت در اختیار شهرداری است و شهرداری می تواند از  این ظرفیت  و برای جذبشان در کارهای مختلف ایجاد فضا، امکانات و از همه مهمتر احساس مسئولیت شهروندان برای  آبادانی و توسعه پایدار شهر استفاده کند.


این استاد جغرافیای سیاسی  با تشریح لزوم بهره گیری از فناوری های پیشرفته در مدیریت شهری گفت:
درشاخصه های اقتصادی می توان به  نقش فناوری اشاره کرد اگر شهرداری بتواند کاری کند که کارهایی که مردم با شهرداری دارند از طریق فناوری های پیشرفته انجام شود  روند تعاملی مناسبی بین مردم و شهرداری برقرار خواهد شد  و در شاخصه های اقتصادی ، استفاده از فن آوری های پیشرفته هزینه های مردم تهران  را کاهش می دهد . ایجاد محیط کسب و کار ایمن و حمایت از کسب و کار وابسته به فرهنگ شهری، ایجاد مرکز جذب و حمایت از بنگاه های اقتصادی خلاق، تلاش حاکمیت شهری برای رونق کسب و کارها ی شهری و تولیدات آن و همچنین برگزاری نمایشگاه های مرتبط طی سال های آینده  می تواند شهر تهران را به سمت شهر خلاق  سوق دهد.


مشاور عالی مقام معظم رهبری در تبیین شاخص های سیاسی شهر خلاق گفت:
در شاخص های سیاسی باید  قابلیت انعطاف و تحمل اجتماعی مسئولینی که در تهران هستند بالا برود، ما باید بتوانیم سلایق مختلف را درک و تحمل کنیم چون همه قومیت ها ، همه سلایق و فرهنگ ها  در تهران هستند ،توجه به حقوق شهروندی و حفظ منزلت و کرامت انسانی که مردم تهران دارند موضوع مهمی است . آزادسازی و دسترسی آسان به اطلاعات برای ترویج خلاقیت در امور مختلف شهری، بهبود یکپارچگی مدیریتی ارکان تصمیم سازی شهردر تهران  از الزامات  مدیریت شهری خلاق است .


سرلشکر صفوی با اشاره به تنوع منطقه بندی در ادارات مختلف شهر تهران و شهرداری تهران و لزوم اصلاح و انطباق آن گفت:
 تنوع منطقه بندی در شهرداری تهران از یک سو و  اداره گاز، مخابرات، آموزش و پرورش و ...  موضوعی است که به نظر اینجانب شهرداری تهران باید آن را مدیریت کند و این مناطق را  بر هم منطبق کند. مردم تهران وقتی مشکلی دارند به یک جا مرا جعه کنند هم کار شهرداری و اداره گاز و سایر مشکلاتشان حل شود. توجه به حاکمیت و تحرک و پویایی افکار مختلفی که در تهران هست از موضوعات دارای اهمیت است و این شاخصه ها ی  شهر خلاق  یک کار علمی و مطالعاتی  است که می بایست مورد توجه بیشتری قرار گیرد.