شنبه, 09 آذر 1398 10:25

سرلشکر صفوی: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه دارد/ رهبری های مقام معظم رهبری منجر به شکست سیاست های خبیثانه آمریکا و اسرائیل شده است

هم اکنون نیز رهبری رهبر انقلاب در صحنه ایران و عراق و سوریه و مقابله با تروریست های تکفیری بر سیاست های خبیثانه اسرائیل و صهیونیسم و آمریکا و نوکران منطقه ای آنها غلبه پیدا کرده است و همانگونه که دفاع مقدس مکتب مقاومت را بوجود آورد، مکتب مقاومت جبهه مقاومت را شکل داد و پیروزی های ملت ها در عراق و سوریه و لبنان و یمن محصول جبهه مقاومت است.

سردار سرلشکر پاسدار دکتر صفوی ، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا درآئین تکریم و معارفه روسای پیشین و جدید پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس که در محل ستاد کل نیروهای مسلح و با حضور فرماندهان عالی نیروهای مسلح برگزار گردید با اشاره به روند عهده دار شدن مسئولیت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ، گفت:
از عنایت مقام معظم رهبری که عهده دار شدن این مسئولیت را در راستای ادامه وظیفه و ماموریت دستیاری و مشاورت عالی فرماندهی معظم کل قوا توسط اینجانب و به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیورهای مسلح پذیرفتند صمیمانه تشکر می کنم.
وی ادامه داد:
این کار را با انگیزه و علاقه و به خواست خدا با یک کار متعالی پس از چند ماه فکر ، پذیرفتم . آشنایی من با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس مربوط به زمان قبل و شهید عالیمقام سوداگر و پس از آن می باشد و کمک های زیادی خصوصا در تدوین درس علوم و معارف دفاع مقدس برای تمام دانشجویان مقطع کارشناسی در وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام دادم و به لطف خدا درس آشنایی با دفاع مقدس در مقطع کارشناسی ارشد برای همه رشته ها تدوین و مصوب شد و هم اکنون امیدوار هستم با کمک فرماندهان قدیمی و شهیدان زنده نیروهای مسلح این پژوهشگاه را برابر تدابیر مقام معظم رهبری و تدابیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به پیش ببریم.
مشاور عالی مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جریان افول قدرت مستکبرین و ظالمین عالم گفت:
جریان هستی و نظام هستی در زمان حاضر به سمت غلبه مستضعفین و ملت های مستضعف بر ظالمین و مستکبرین حرکت می کند .
وی افزود:
با پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سر آغاز شکست مستکبرین و غلبه جبهه حق بر باطل در مقیاس جهانی حاصل شده است و انقلاب کبیر اسلامی ایران به رهبری حضرت امام (ره) و تداوم آن به دست مقام معظم رهبری مسیر غلبه جبهه حق و جبهه مقاومت اسلامی به رهبری انقلاب اسلامی ، بر نظام های مستکبر و ظالم دنیا را هموار کرده است و انتهای مسیر حق بشارت پیروزی است و ما در مسیر غلبه اسلام بر کفر و شرک جهانی قرار گرفته ایم و انقلاب اسلامی ایران تمام نظریه های ، نظریه پردازان انقلاب های گذشته را به چالش کشیده و بهم ریخته است .
وی افزود:
انقلاب اسلامی ایران تمدن نوین اسلامی را ایجاد و تمدن نوین اسلامی ، قطب قدرت جهان اسلام را در قرن حاضر شکل خواهد داد.
سرلشکر صفوی در تبین شاخص ها و تفاوت های انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب های جهان گفت:
وقتی انقلاب اسلامی را با سایر انقلاب ها مقایسه می کنیم در کیفیت رهبری و ایدئولوژی و درصد مشارکت مردم و آرمان ها و بازتاب های بین المللی و دامنه تاثیر گذاری و نفوذ آن در جهان هیچ انقلابی را همتای انقلاب اسلامی ایران نمی بینیم.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل در ادامه به بیان ویژگیهای دفاع مقدس ملت ایران پرداخت و گفت:
دفاع مقدس ما نه در جنگ های صد سال گذشته دنیا همچون جنگ های جهانی و نه در جنگ های 500 سال گذشته ایران ، نظیر و همتا ندارد و قابل قیاس با دیگر جنگ ها نیست و این دفاع مقدس ، شاکله ها و برتری ها و نبوغ و فرماندهی متمایز و متفاوتی با سایر جنگ ها داشت و تنها جنگی است که رهبر آن ، رهبری شجاع و خردمند و مرجع مسلمین جهان بود.
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با اشاره به رهبری رهبر معظم انقلاب و آثار آن در شکست سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه داد:
هم اکنون نیز رهبری رهبر انقلاب در صحنه ایران و عراق و سوریه و مقابله با تروریست های تکفیری بر سیاست های خبیثانه اسرائیل و صهیونیسم و آمریکا و نوکران منطقه ای آنها غلبه پیدا کرده است و همانگونه که دفاع مقدس مکتب مقاومت را بوجود آورد، مکتب مقاومت جبهه مقاومت را شکل داد و پیروزی های ملت ها در عراق و سوریه و لبنان و یمن محصول جبهه مقاومت است.
سرلشکر صفوی با اشاره به سطح پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس گفت:
سطح پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس سطحی راهبردی است .
وی افزود:
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه دارد و مهم آن است که گذشته را به حال و حال را به آینده مرتبط بدانیم و وظیفه خودمان را بشناسیم.
سرلشکر صفوی با بیان رویکرد آینده این پژوهشگاه گفت:
امیدواریم در این پژوهشگاه مسائل فراموش شده جنگ را که نیروهای مسلح به آن نپرداخته اند بپردازیم ،سیاست و اقتصاد و جنگ و ارتباط بین آنها موضوع مهمی است و از سوی دیگر ارتباط بین جنگ و جامعه و بررسی موضوعات مرتبط با دفاع مقدس در اولویت فعالیت پژوهشی این پژوهشگاه قرار دارد.
وی افزود:
امیدوارم بتوانیم پیوند مناسبی بین مسائل گذشته و دفاع هشت ساله شجاعانه و مدبرانه و مظلومانه برای وضعیت حال و آینده برقرار کنیم.