دوشنبه, 06 تیر 1401 09:46

اقتدار نیروی هوایی ارتش در روزها و ماه‌های اول جنگ در بیان سرلشكر صفوی - ویدیو

تاریخ شفاهی سرلشكر صفوی از روزها و ماههای ابتدای جنگ تحمیلی و اقدامات نیروی هوایی ارتش جمهوري اسلامي ايران در آن روزها

 

 

اقتدار نیروی هوایی ارتش جمهوري اسلامي ايران