پنج‌شنبه 3 خرداد 1403

برچسب: دکتر سید یحیی صفوی

دکتر سید یحیی صفوی

سابقه تدریس

ردیفمقطعنام دانشگاهعنوان درس1دکتریدانشگاه عالی دفاع ملیژئوپلیتیک و ژئواستراتژی2دکتریدانشگاه عالی دفاع ملیتجزیه و تحلیل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران3دکتریدانشگاه جامع امام ...

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید